Pơ Lang trong lòng tui

Người ta nói, đi qua những ngày mưa, sẽ đến những ngày nắng.Còn mình nói, đi qua những ngày chông chênh, sẽ đến những ngày bình yên đến nhẹ lòng.

Di sản của tôi là gì?

Thổ Nhĩ Kỳ là thế? Tôi tự hỏi mình thì sao? Di sản của tôi là gì? Và liệu tôi có biết giữ gìn di sản của mình như Thổ Nhĩ Kỳ đã bao năm làm được?
Bobo's Story