Chuyên mục Bobo tìm bạn đồng hành

Tự dưng ngồi nghĩ, ai rồi cũng mong cuộc sống màu hồng.Còn mình nghĩ, mình mong cuộc sống mình có nhiều đơn, nhiều đơn để nhập nhiều hàng từ nhà sản xuất, rồi nhà sản xuất lại thu mua được nhiều nông sản của người dân, rồi người dân Việt Nam mình ...

Câu chuyện về Gạo lứt rẫy Bh.nong

Mang câu chuyện KHỞI NGHIỆP từ quê núi nghèo khó với các sản phẩm organic, Nga hy vọng giúp mọi người hiểu hơn về hành trình sáng tạo ra Bhnong. Đó hoàn toàn là ấp ủ, hoài bão, tâm huyết của Nga!Cũng là dịp để những ai đang boăn khoăn giữa các ngã ...

Thông điệp của Bobo

Sản Phẩm Thiên Nhiên An Toàn Bobo’s Choice được tạo ra với mong muốn đưa những nông sản địa phương Việt Nam, mang giá trị cộng đồng và lan tỏa phong cách sống hài hòa với tự nhiên đến với mọi người, mọi nhà.
Bobo's Story